Mobiel Team

Ons mobiele team staat voor u klaar

Ons mobiel team is er voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid of voedingsproblematiek die om de een of andere reden zich niet in de mogelijkheid bevindt om zich te verplaatsen.

Bijvoorbeeld:

 • Na een psychiatrische opname of zware medische behandeling
 • Personen met lichamelijke klachten of personen zonder vervoer
 • Ouderen die immobiel geworden zijn

Ook wanneer de problematiek betrekking heeft op een situatie waarbij het wenselijk is, de leefomgeving of specifieke situatie mee in kaart te brengen, kan geopteerd worden om de sessie op verplaatsing te laten doorgaan.

Bijvoorbeeld:

 • Wanneer het specifieke probleemgedrag zich enkel voor doet op een bepaalde plaats zoals op school.
 • Een winkeloefening die de cliënt leert om in de supermarkt de juiste voedingsmiddelen te kiezen.

 

Volgende medewerkers staan mobiel voor u klaar:

 

 

Lien Cleynhens

Alexandra Verhagen

 

 • Psychotherapie kinderen en jongeren
 • Psychodiagnostiek         
 • Gezinstherapie en -begeleiding
 • Training en vorming in groep   
 • Begeleiding op school
 • Observatie
 • Schoolbezoeken en MDO's
 • Oudergesprekken en begeleiding
 • Zingevings- en identiteitsproblemen
 • Levensfaseproblemen en levensvragen
 • Angst- en stemmingsproblemen
 • Nazorg (psychiatrische) opname
 • Verwerking verlieservaringen
 • Eenzaamheidsproblematiek
 • Cognitieve problemen
 • Psychische ondersteuning van ouderen
 • Ondersteuning van mantelzorgers