Links

Bemiddeling:

Info over bemiddeling

  • www.bemiddelingvzw.be: website met informatie over bemiddeling en adressen van bemiddelaars in Vlaanderen

  • www.bemiddeling-justitie.be: website van de Federale Overheid met uitleg over de principes van bemiddeling, bevat ook adressen van bemiddelaars

Info over ondersteuning in scheidingssituaties:

  • www.tweehuizen.be: website voor (ex)partners met veel informatie over de afwikkeling van een echtscheiding op praktisch en emotioneel vlak. Ouders vinden hier inspiratie om hun kinderen te ondersteunen. De website is ook gericht tot jongeren zelf.

  • www.houvast.be: website voor alleenstaande ouders

  • www.clb.be: kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij het CLB terecht met vragen in verband met echtscheiding

  • www.sbo-vzw.be: Steunpunt blijvend ouderschap, biedt advies en ondersteuning bij problemen met omgangsrecht met kinderen, zowel voor kinderen, ouders en grootouders

  • www.gezinsbond.be: verdedigt de belangen van gezinnen, via de studiedienst kan je ook informatie opvragen over echtscheidingen en studiebeurzen en kan je als particulier een onderhoudscalculator bestellen

 

Mentale gezondheid:

 

De Kruin in samenwerking met:

aihp                                              Platform Psychotherapie                                         

 

VZw

ankerpunt

pam