Vorming op maat

Groepssessies psycho-educatie ADHD en psycho-educatie ASS 9 - 12-jarigen

Een kind dat de diagnose ADHD of ASS (austismespectrumstoornis) krijgt, weet vaak onvoldoende wat dat juist betekent. Tijdens de sessies psycho-educatie wordt op niveau van het kind nuttige informatie verschaft over ADHD of ASS om deze beter te leren kennen. Door deze kennis leert je zoon of dochter in eerste instantie zijn ADHD of ASS beter aanvaarden en vervolgens zal hij/zij er ook beter leren mee omgaan en er minder hinder van ondervinden in zijn dagelijks functioneren.

De sessies psycho-educatie worden in beperkte groepjes (maximum 4 kinderen) gegeven om toch nog op maat te kunnen werken. Groepssessies bieden het voordeel dat kinderen merken dat ze niet de enigen zijn met ADHD of ASS, ze kunnen elkaar motiveren en veel van elkaar leren door ervaringen uit te wisselen. Door de sessies in groepjes te organiseren, kan bovendien de prijs gedrukt worden.

Voorafgaand aan de groepssessies vindt een individueel intakegesprek plaats.