Vorming op maat

Groepssessies psycho-educatie ADHD en psycho-educatie ASS 9 - 12-jarigen

Een kind dat de diagnose ADHD of ASS (austismespectrumstoornis) krijgt, weet vaak onvoldoende wat dat juist betekent. Tijdens de sessies psycho-educatie wordt op niveau van het kind nuttige informatie verschaft over ADHD of ASS om deze beter te leren kennen. Door deze kennis leert je zoon of dochter in eerste instantie zijn ADHD of ASS beter aanvaarden en vervolgens zal hij/zij er ook beter leren mee omgaan en er minder hinder van ondervinden in zijn dagelijks functioneren.

De sessies psycho-educatie worden in beperkte groepjes (maximum 4 kinderen) gegeven om toch nog op maat te kunnen werken. Groepssessies bieden het voordeel dat kinderen merken dat ze niet de enigen zijn met ADHD of ASS, ze kunnen elkaar motiveren en veel van elkaar leren door ervaringen uit te wisselen. Door de sessies in groepjes te organiseren, kan bovendien de prijs gedrukt worden.

Voorafgaand aan de groepssessies vindt een individueel intakegesprek plaats.

 

Groepstraining weerbaarheid voor kinderen en jongeren

Een groepstraining zorgt voor uitwisseling tussen deelnemers. Voorbeelden: kinderen 8-12 jaar die sterker in hun schoenen willen staan, jongeren 12-16 jaar met motivationele moeilijkheden op school of mama's die rond weerbaarheid willen werken.

Leeftijden worden gegroepeerd. Een groep start bij minimum 4 deelnemers. Maximum aantal deelnemers is 10.

De groepstraining voor kinderen van 6 tot 10 jaar gaat door op  woensdag van 14u tot 15u, voor kinderen 11 tot 14 jaar gaat door op woensdag van 15u-16u, voor volwassenen is de training op vrijdag tijdens de kantooruren.

Dit is een traject van in totaal  zes sessies van 50 minuten. De prijs is 180 euro voor het volledige traject. Informeer naar terugbetalingsmogelijkheden via je ziekenfonds.

Meer info gewenst: bekijk de pagina van Arne of  mail arneatdekruin [dot] be

 

 

Workshops Rots- en water voor onderwijs

Ideale workshop voor een themadag of als klasbevorderende activiteit. We werken steeds vanuit spel en oefeningen.

Mogelijke onderwerpen : groepsdynamiek, klassfeer, pesten, zelfvertrouwen, veerkracht, enz.

Aanbod mogelijk voor lagere school en voor secundair onderwijs.

Duur: 75 min

Prijs : 175€ (incl. BTW) per workshop van 75 minuten (exclusief vervoerskosten).

Aangepaste trajecten zijn uiteraard mogelijk in samenspraak met de school, mail: arneatdekruin [dot] be