Vacature Logopedist

Zelfstandig Logopedist (M/V)

Zelfstandige activiteit

 

Profiel

Motivatie om als zelfstandig logopedist te beginnen, bij te leren en verder de praktijk uit te breiden op langere termijn. Je staat in voor de opstart en  individuele begeleiding van nieuw cliënteel. Je werkt nauw samen met de kindertherapeut en kinesitherapeut/ergotherapeut.  Je beschikt over de nodige ervaring en het materiaal voor het testen en behandelen van bovengenoemde problematiek.

 

Jobgerelateerde competenties

 • Werken met een doelgroep: Kinderen
 • Het logopedieprogramma uitwerken
  De interventies bepalen (verloop, persoonlijk aandeel, ...) en afstemmen op de situatie van de persoon met zorgbehoefte (leeftijd, stoornis, activiteit, ...)
 • De noden van de persoon met zorgbehoefte bepalen
  De persoon met zorgbehoefte informeren over de logopedische aanpak (doelstellingen, stappen, ...)
 • De nood aan logopedie bepalen op basis van tests
  Of de persoon met zorgbehoefte adviseren over bijkomende opvolging (hulp op school, psychologische begeleiding, ...)
 • De medisch-administratieve documenten invullen
 • Spraakrevalidatie: Schriftelijke communicatie (dyslexie, dysorthografie, ...) Spraakrevalidatie: Mondelinge communicatie (stotteren, articulatie, ...) Spraakrevalidatie: Logisch-mathematisch redeneren (dyscalculie, ...)
 • Het soort stoornis (stemproblemen, spreken, ...), de moeilijkheden (hinder, symptomen, ...) en de omgeving van de persoon met zorgbehoefte in kaart brengen
 • Na de behandeling de balans opmaken
  Informatie uitwisselen met arts, leerkracht, ...
 • Informatie-, advies-, sensibiliserings- of preventieacties leiden voor verschillende doelgroepen (deskundigen, ouders, ...)

In samenwerking met de kinder- en jongerentherapeut(en) werk je rond:

 • IQ-test bij kinderen vanaf 5 jaar e.a. testing,...
 • Begeleiding van kinderen/ ouders met diagnose dyslexie/ dysorthografie/ dyscalculie. (diagnoseduiding).
 • Faalangst/ negatief zelfbeeld (n.a.v. bvb. zwakke schoolprestaties,…)
 • Begeleiding van kinderen met ADHD/ ADD
 • Pestproblemen of andere schoolgerelateerde problemen.

 

Persoonsgebonden competenties

 • Samenwerken in een team
 • Leervermogen hebben
 • Plannen (= ordenen)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zelfstandig werken
 • Resultaatgerichtheid
 • Contactvaardig zijn

 

Vereiste studies

Master (MA) Logopedie en audiologie

Prof. bach. Logopedie en audiologie

 

Talenkennis

 • NEDERLANDS (zeer goed)  

 

Werkervaring

Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Specialisatie naar kinderen- en jongeren toe is een pluspunt.

 

Contract

 • Onbepaalde duur
 • Zelfstandige activiteit in hoofd- of bijberoep.
 • Deeltijds of voltijds – uren zelf te bepalen in overleg met collega
 • Engagement van minimum 3 dagdelen per week, waarvan minimum 1 avond.

 

Plaats tewerkstelling

TILDONK

 

Aanbod

Inschakeling in een dynamisch en gemotiveerd multidisciplinair team van therapeuten en zorgverstrekkers en dit in een aangenaam hedendaags kader.

Ruimte  voor overleg, samenwerking en intervisie met aandacht voor de eigenheid en persoonlijke visie van elk individu.

Uren zijn zelf in te vullen aangezien het een zelfstandig vrij beroep is.

Mogelijkheid om eigen professionele interesses en creatieve ideeën vorm te geven binnen de werking van onze vzw.

 

Waar en hoe solliciteren?

 

Via mail: lienatookjg [dot] be

Contact: Mevr. Lien Cleynhens

Sollicitaties via mail met motivatiebrief en CV.
Indien uw kandidatuur voldoet aan de voorwaarden, wordt u uitgenodigd voor een individueel gesprek.
Gesprekken zullen plaats vinden tussen 1 en 30 november 2018.

Startdatum voorzien op 1 januari 2018